» Aktualności
» Dokumenty
» NAUCZANIE ZDALNE
» Pedagog radzi
» W szkole
» Wirtualna świetlica
» REKRUTACJA
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» Sport
» Nauczyciele
» Projekt - CSW2020 -ULI- Cyberkids /SP Stawiszyn
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Informacje dla uczniów ósmej klasy SP
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus 2016
» Erasmus Plus 2019
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności
















































.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8





» Aktualności » REKRUTACJA » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus 2016



Odbiór zaświadczeń potwierdzających wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie 31 lipca 2020r. od godz. 8.30 do godz. 12.00. Wejście od strony hali sportowo-widowiskowej. Obowiązuje reżim sanitarny. Uczniowie otrzymali na librusie konta dostępu do wyników na stronie https://wyniki.edu.pl, strona będzie aktywna 31.07.2020r. od godz. 10-tej.



Terminy rekrutacji do szkół 2020 -2021









Szanowni Rodzice!


W dniu 26 czerwca 2020r. (dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020) uczniowie będą mieć możliwość osobistego odebrania świadectwa szkolnego oraz spotkania się z wychowawcą i rówieśnikami. Odbędzie się to z zachowaniem reżimu sanitarnego.


Harmonogram odbioru świadectw i wejścia uczniów do szkoły:
godz. 8.00 – kl. 7a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 8.10 – kl. 7b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 9.00 – kl. 6a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 9.10 – kl. 6b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 10.00 – kl. 5a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 10.10 – kl. 5b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 11.00 – kl. 4a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 11.10 – kl. 4b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 12.00 – kl. 1a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 12.10 – kl. 1b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 13.00 – kl. 2a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 13.10 – kl. 2b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 14.00 – kl. 3a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 14.10 – kl. 3b – wejście do szkoły przez łącznik

godz. 15.00 – kl. 8a- główne wejście do hali sportowo-widowiskowej (pomarańczowe)
godz. 15.10 – kl. 8b – wejście do szkoły przez łącznik

Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących
na chorobę zakaźną.

Czekając na wejście do szkoły, uczniowie zobowiązani są do zachowania odpowiedniego odstępu (2 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa lub przyłbica).

Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem odpowiedniej odległości (2 m). Pracownik szkoły (w maseczce i rękawiczkach) zmierzy uczniowi temperaturę i poprosi
go o zdezynfekowanie rąk.

Uczniowie wchodzą do hali (przy zachowaniu odpowiedniej odległości -2 m) i zajmują miejsca w ławkach, zgodnie z numerami w dzienniku. Ławki będą ustawione w wymaganej przepisami odległości. Uczniowie zobowiązani są pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy a podczas kaszlu i kichania zakryciu ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką.
Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę. Nakłada ją ponownie, kiedy wychowawca będzie podchodził do niego w celu podania świadectwa.

Po odebraniu świadectw uczniowie opuszczają szkołę z zachowaniem odpowiedniej odległości (2m) tymi drzwiami, którymi weszli do  szkoły (klasa A – wyjście przez halę, klasa B –wyjście przez łącznik). Należy unikać tworzenia się grup uczniów pod szkołą.

Uczniowie wchodzą do szkoły bez rodziców. Wyjątek stanowi rodzic, który wspomaga dziecko w poruszaniu się. Rodzice uczniów oczekują pod szkołą z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie (2m).

W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie spotkają się tylko z wychowawcą.
Ze względu na  reżim sanitarny prosimy, żeby uczniowie nie mieli przy sobie niepotrzebnych rzeczy.

Jeżeli Państwa dziecko nie będzie uczestniczyć w powyższym spotkaniu, to możliwy będzie:
- odbiór świadectwa dziecka w sekretariacie szkoły w dniach
od 29 czerwca 2020r.do 3 lipca 2020r. (od godz.8.00 do godz.15.00),

- odbiór świadectwa dziecka od 1 września 2020r. w sekretariacie szkoły.

 

Uczniowie klas VIII po otrzymaniu świadectwa zostaną poproszeni o pisemne potwierdzenie jego odbioru w księdze świadectw. W związku z tym prosimy o przyniesienie swoich długopisów.
W razie jego braku ósmoklasista będzie mógł skorzystać z długopisu przygotowanego
przez szkołę.

Z poważaniem

Joanna Woszczyk

Dyrektor Szkoły








Szanowni Państwo!                
W dniu 19 maja 2020r. od godz.16:30 do godz. 17:15 odbędą się spotkania z wychowawcami. Po nich będą mieć Państwo możliwość połączenia się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, zgodnie z informacjami przesłanymi przez dziennik elektroniczny.                                                                                                                                                             Zapraszamy do kontaktu.



Wzór zgody klasy I-III

Wzór zgody - rewalidacja


W zakładce rekrutacja znajduje się lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie.




Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem







Tu możesz wyrazić opinię o naszej Szkole
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
KOD POCZTOWY:
MIASTO:
NR TELEFONU
wraz z kierunkowym:
E-MAIL:
TREŚĆ WIADOMOŚCI:

POLA OZNACZONE KOLOREM BIAŁYM SĄ WYMAGANE



INFO

















Zapoznaj się z naszą polityką prywatności