» Aktualności
» Dokumenty
» NAUCZANIE ZDALNE
» Pedagog radzi
» W szkole
» Wirtualna świetlica
» REKRUTACJA
» 100 lat stawiszyńskiej szkoły
» Motyli Wolontariat
» Niepodległej
» Sport
» Nauczyciele
» Projekt - CSW2020 -ULI- Cyberkids /SP Stawiszyn
» Uczniowie
» Osiągnięcia
» Projekty edukacyjne
» Samorząd Uczniowski
» Tu byliśmy
» Festyny szkolne
» Biblioteka
» Szkoła bez przemocy
» Szkoła humanitarna
» Outdoor
» Hala sportowa
» Rada Rodziców
» Erasmus Plus 2016
» Erasmus Plus 2019
» Biuletyn Informacji Publicznej
» Polityka prywatności
.::Zespół Szkół::.
w Stawiszynie
62-820 Stawiszyn
Szkolna 8

» Aktualności » REKRUTACJA » Niepodległej » Sport » Uczniowie » Osiągnięcia » Outdoor » Erasmus Plus 2016


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2020r. oraz zaleceniami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i służb sanitarno-epidemiologicznych dotyczącymi przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem zarządzam, co następuje:

1. zostają odwołane wszystkie szkolne wycieczki krajowe
i zagraniczne, wyjazdy do kina, teatru i innych miejsc poza szkołą, uroczystości szkolne i imprezy okolicznościowe;
2. decyzja Dyrektor jest prawomocna do odwołania.
3. decyzja Dyrektor ma znaczenie profilaktyczne i służy ochronie zdrowia dzieci i młodzieży.

Joanna Woszczyk


Drodzy Ósmoklasiści,

na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl  zostały zamieszczone dla Was pakiety zadań powtórkowych. Codziennie od 16 do 25 marca będzie publikowany jeden zestaw składający się z:

- zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

- zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

- zadań z języka angielskiego - zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00, a rozwiązania
- o godz. 15:00.

Zachęcam do skorzystania z tych materiałów i efektywnego wykorzystania czasu zawieszenia zajęć w szkole.

Pozdrawiam Was serdecznie
Joanna Woszczyk


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 16 do 25 marca 2020r. szkoła będzie zamknięta. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i będą pełnić dyżury w sprawach dydaktycznych i wychowawczych w godzinach 9.00 - 13.00 poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Boisko szkolne pozostaje również zamknięte. Proszę o bieżące śledzenie informacji.

Joanna Woszczyk
Szanowni Państwo,
na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. od 12 do 25 marca 2020r. zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie.
W dniach 12 i 13 marca 2020 r. będzie czynna świetlica szkolna od godziny 7.00 do godziny 16.00.
Od poniedziałku 16 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Proszę o bieżące śledzenie informacji przez dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły.

Joanna Woszczyk

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Tu możesz wyrazić opinię o naszej Szkole
IMIĘ I NAZWISKO:
ADRES:
KOD POCZTOWY:
MIASTO:
NR TELEFONU
wraz z kierunkowym:
E-MAIL:
TREŚĆ WIADOMOŚCI:

POLA OZNACZONE KOLOREM BIAŁYM SĄ WYMAGANE
INFO

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności